Liên hệ

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG HẠ

Địa chỉ: Thôn Nà Bản, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Chu Thị Vựng– Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 02813.862028 – Email:c1nongha.pgdchomoi@backan.edu.vn